درخواست دریافت اصل فاکتور
Question asked by Saba Namaki - 2/2/2021 at 11:44 AM
Unanswered
با احترام، جهت دریافت SSL دو دامنه 
mail.maskanbrokerage.ir
 در تاریخ 06/11/99 اقدام به پرداخت صورت گرفته و مبلغ 9 درصد ارزش افزوده نیز در تاریخ 14/11/99 به صورت افزایش اعتبار انجام شده است
خواهشمند است نسبت به صدور اصل فاکتور اقدام فرمایید.
در صورت امکان نحوه دریافت اصل فاکتور را از طریق شماره تماس 75439223 اطلاع رسانی فرمایید

Reply to Thread