مشکل کارت ملی
Question asked by mohammadreza asadian - 10/4/2020 at 11:23 AM
Unanswered
سلام، ایران هاست به من پیام فکس یا ارسال محتوای کارت ملی رو فکر کنم داده بود و من اون موقع کارت ملی نداشتم، هنوزم ندارم، فقط یه برگه کاغذ دارم، بعد ممکنه تا چند ماه طول بکشه تا کارتم بیاد، واسه پدرم الان 2 ساله کارتش نیومده، چه کار کنم؟

Reply to Thread