عدم کار کردن ایمیل ها و سایت
Problem reported by hossein rojeil - 10/1/2020 at 10:25 AM
Submitted
باسلام
از دیروز با مشکل عدم دریافت و ارسال ایمیل و هچنین مشکل در باز کردن وبسایت وجود دارد.
لطفا راهنمایی فرمایید.

Reply to Thread