تمدید دامنه
Idea shared by samira bodaghi - 9/30/2020 at 3:37 PM
Proposed
سلام. دامنه ای را به پنل خودم در سرویس شما انتقال دادم.
طبق تجربه‌های قبلی بعد از انتقال دامنه یک سال به اعتبار دامنه افزوده می شود در حالی که چنین اتفاقی برای دامنه انتقال داده شده نیفتاده است.
لطفا بررسی بفرمایید
دامنه
www.samirabodaghi.com

Reply to Thread