تغییر دی ان اس
Problem reported by gholamreza asarroodi - 9/8/2020 at 9:43 AM
Submitted
سلام. لطفا دی ان اس دامنه zarrinshop.com  رو به دی ان اس های زیر تغییر بدین. چون من چندبار تغییر دادم ست نشد.
ns125.spicom.com
ns126.spicom.com

Reply to Thread