مشکل تغییر dns
Problem reported by shahrokh parastandeh khial - 7/25/2020 at 10:58 AM
Submitted
سلام
لطفا dns تمامی دامنه های من رو به 
تغییر دهید.
امکان تغییر از داخل پرتال وجود ندارد.
با تشکر

Reply to Thread