آدرس ftp
Problem reported by samaneh maleki - 5/9/2020 at 6:52 PM
Submitted
سلام آدرس ftp  باز نمی شه و با اکناتی که در اختیار دارم با نرم افزار filezila هم نمی تونم ارتباط برقرار کنم

1 Reply

Reply to Thread
0
سلام 
من نمی تونم از طریق 
filzila 
 کانکت شوم 
لطفا پسوردو نام کربری 
ftp  
بفرمایید

Reply to Thread