ایمیل دریافت نمی کنیم
Problem reported by hossein hassani garatekan - 3/3/2020 at 11:32 AM
Submitted
سلام 
از دامنه @gic-internation.de ایمیل دریافت نمی کنیم. 
قبلا هم این مشکل ایجاد شده بود اما مدتی رفع گردید. و دوباره ایجاد شده است. 
معمولا به صورت دوره ای ایجاد می شود. حدود 2 هفته پیش ایجاد شده بود و دوباره ایجاد شده. 
در دامنه prtdc.ir دریافت ایمیل نداریم از دامنه ها تنها از جی میل و یاهو دریافت ایمیل داریم. 

Reply to Thread