فرم ایمیل من کار نمیکنه help
Question asked by - 2/26/2015 at 7:05 PM
Answered
سلام
فرم ایمیل من کار نمیکنه  
این فرمم 
 
 <form action="email.php" method="post">
 <fieldset>
  <input type="text" id="name" name="name" placeholder="نام">
  <input type="text" id="email" name="email" placeholder="پست الکترونیک">
  <input type="text" id="subject" name="subject" placeholder="عنوان پیام">
 	<textarea rows="3" id="description" name="description" placeholder="پیام شما"></textarea>
<button type="submit" value="send" >ارسال ایمیل</button>
<button type="reset" >پاک کردن</button>

                    </fieldset>
                  </form>


 
 
 
اینم email .php 
 
 
<?php
//--------------------------Set these paramaters--------------------------

// Subject of email sent to you.
$subject = 'تماس با ما سایت';

// Your email address. This is where the form information will be sent.
$emailadd = 'xxxx@gmail.com';

// Where to redirect after form is processed.
$url = 'index.html';

// Makes all fields required. If set to '1' no field can not be empty. If set to '0' any or all fields can be empty.
$req = '0';

// --------------------------Do not edit below this line--------------------------
$text = "\n\n";
$space = ' ';
$line = '
';
foreach ($_POST as $key => $value)
{
if ($req == '1')
{
if ($value == '')
{echo "$key is empty";die;}
}
$j = strlen($key);
if ($j >= 20)
{echo "Name of form element $key cannot be longer than 20 characters";die;}
$j = 20 - $j;
for ($i = 1; $i <= $j; $i++)
{$space .= ' ';}
$value = str_replace('\n', "$line", $value);
$conc = "{$key}:$space{$value}$line";
$text .= $conc;
$space = ' ';
}
mail($emailadd, $subject, $text, 'From: '.$emailadd.'');
echo '<META HTTP-EQUIV=Refresh CONTENT="0; URL='.$url.'">';
?>
 
 

3 Replies

Reply to Thread
0
Employee Replied
Employee Post Marked As Answer
با سلام و وقت بخیر
 
با احترام، طی بررسی های صورت گرفته روی کد های شما جهت ارسال ایمیل، در هیچ قسمتی از این کد ها، تنظیمات مربوط به SMTP وارد نشده است. همانگونه که در راهنمای موجود در دانش نامه ایران هاست، برای ارسال ایمیل با استفاده از زبان php نیز آمده است، جهت ارسال ایمیل می بایست حتما در کد های خود تنظیمات SMTP را وارد نمایید تا امکان ارسال ایمیل وجود داشته باشد. لطفا راهنمای فوق را بررسی کرده و در صورت برطرف نشدن مشکل، مورد را به همراه نام دامنه و ارور دریافتی، از طریق گفتگوی آنلاین، تیکت و یا تلفن با دارتمان پشتیبانی ایران هاست، در میان بگذارید تا بررسی های لازم صورت پذیرد.
 
با تقدیم احترام
 
 
0
nima saadati Replied
آدرس وارد شدن به پنل ایمیل چیه؟
 
0
Employee Replied
Employee Post
با سلام و وقت بخیر
 
جناب آقای سعادتی می توانید از طریق آدرس mail.yourdomain.com (به جای yourdomain.com نام دامنه خود را قرار دهید) به سرویس ایمیل خود در ایران هاست دسترسی داشته باشید.
 
با تقدیم احترام

Reply to Thread