عدم ارسال ایمیل
Problem reported by nosratollah ayyari - 1/7/2020 at 4:10 PM
Submitted
با سلام
ایمیل های ارسالی به آدرس های دامنه sta-transport.com ارسال نمشود.
هیچ ایمیلی از این دامنه نیز دریافت نمیگردد.
لطفا بررسی نمائید و در اسرع وقت اطلاع دهید
با تشکر

Reply to Thread