چگونه از ایمیل های سایتم بک آپ بگیرم؟
Question asked by mojdeh khairollahi - 11/10/2019 at 1:09 AM
Unanswered
با سلام 
ایمیل های سایت به دلیل استفاده و تخلیه نشدن پر شده و چند گیگ حجم گرفته اند
چند سوال داشتم 
اول:چطور از ایمیل های سایت در آوت لوک بک آپ بگیرم و ایمیل ها را از سایت پاک کنم 
دوم:در بحش فروش چند نفر از یک ایمیل استفاده می کنند چطور این ایمیل هادر اوت لوک همه ذخیره شود
مثلا 3 نفر از یک ایمیل استفاده می کنند و هر یک سیستم مستقل دارند این ایمیل به اوت لوک هر سه نفر فرستاده شود
 
ممنونم

Reply to Thread