محتویات ناجور دامنه ivarmajidi.com
Problem reported by morteza majidi ivari - 7/26/2019 at 11:52 PM
Submitted
سلام و خداقوت
دامنه ivarmajidi.com قبلا در مالکیت بنده بوده و به درخواست خودم منقضی شده و گویا آزادهم شده و حالا همین دامنه دارای محتویات ناجور است، لذا با توجه به تشابه دامنه و قدمت دامنه های بنده و پیشگیری از سو ء تفاهم های احتمالی در این مورد هر کاری که ممکن است را انجام دهید.
باتشکر
مالک دامین ivarmajidi.ir

Reply to Thread