1
سلام میخواستم دامنه رو به یه شرکت دیگه منتقل کنم و به کد EPPنیاز دارم .
Question asked by amin lavasani - June 21, 2019 at 12:16 PM
Unanswered
سلام میخواستم دامنه رو به یه شرکت دیگه منتقل کنم و به کد EPPنیاز دارم .

1 Reply

Reply to Thread
0
kasra karimi Replied
February 11 at 1:37 PM
لطفا کد های مربوط به انتقال دامین را برای من ارسال کنید. 
میخواهم دامنه م رو در جای دیگه ای تمدید کنم. 
 

Reply to Thread