دامینهای بلاتکلیف من
Problem reported by muhamad ali davari dolatadadi - 4/17/2019 at 6:58 PM
Submitted
سلام دو دامین در انتظار فعالسازی دارم. پیامی برام فرستادید که پولمو پس دادید که اینطور نبوده و پیامی دیگر فرستادید که فقط ارگانها میتونند دامنه هامو ثبت کنند. در هر دوصورت لطفا سریعا تکلیف رو مشخص بفرمایید که من باید چه کنم. ارگان و یا سازمان هم نیستم

Reply to Thread