عدم سرویس دهای مناسب سرور ایران و آپ تایم افتضاح
Problem reported by mehdi azarmi - 4/5/2019 at 11:14 AM
Submitted
؟؟!!آپ تایم سرور 2016 ایران تقریا 19 ساعت از 24 ساعت. این شاهکار مدیریت رو به کی باید تبریک بگیم.
متاسفانه اینجا نمی ذاره گزارش مونیتوریگ رو بذارم.
این مشکل تقریبا هر روز تکرار می شود 
 
 
 
 
 

Reply to Thread