ایا میتوان پول دامین به اشتباه خریداره شده را پس گرفت؟
Question asked by matin heidari - 1/16/2019 at 1:05 AM
Unanswered
با سلام من امشب میخواستم دامین 
.ir
رو بگیرم ولی اشتباهی دامین .
.com
رو گرفتم ایا امکان بازگشت پول هست یا نه ؟

Reply to Thread