تغییر dns
Problem reported by mojtaba attarian - 12/22/2018 at 9:21 AM
Submitted
درود برشما.
بنده نتوانستم dns دامنه karmatec.irرا تغییر دهم.
لطفا dns های جدید را برای بنده set کنید.
با تشکر.
ns1.irandns.com
ns2.irandns.com

1 Reply

Reply to Thread
0
mohammad ramshini Replied
سلام
امکان تغییر دامنه atriya.com به یک dns دیگر وجود ندارد و خطا می دهد.

Reply to Thread