نحوه ورود به دیتا بیس
Question asked by mohammad hossein abdkarimi - 2/28/2018 at 6:16 PM
Unanswered
با سلام لطفا راهنمایی فرمایید  نحوه اتصال به دیتا بیس sqlserver 2016 با توجه به اینکه یوزد هم ایجاد شده

Reply to Thread