قسمت برنامه ها نشون نمیده
Idea shared by yousef sarkhosh - 2/19/2018 at 8:53 PM
Proposed
با سلام 
وقتی میخوام وردپرس و دانلود کنم به قسمت اپ ها میرم ولی با پیغام
Web Application Gallery module is unavailable: 
- GeneralError:Server was unable to process request. ---> WpiHelper: download all feeds failed
 
مواجه میشم که هیچ برنامه ی رو نشون نمیده.

Reply to Thread