تغییر DNS
Problem reported by sobhan farahbakhsh - 2/16/2018 at 8:18 PM
Resolved
سلام با توجه به واریز پول و تمدید یکساله جهت ساخت سایت اما هنوز گزینه  DNS  فعال نشده است
 لطفا راهنمایی کنید                     

7 Replies

Reply to Thread
0
sobhan farahbakhsh Replied
مدارک هویتی را ارسال کردم چه مدت طول میکشد تا DNS و طراحی سایت فعال شود و تایید گردد؟
1
Employee Replied
Employee Post

با سلام

کاربر گرامی نام سرورهای دامین شما در حال حاضر به درستی تنظیم میباشند.

خواهشمنداست در صورت وجود هرگونه مشکل و یا نیاز به راهنمایی بیشتر ، مراتب را اعلام نموده تا مورد در اسرع وقت بررسی شده و نتیجه خدمتتان اطلاع رسانی گردد.

0
reza jalili Replied
با سلام

کاربر گرامی نام سرورهای دامین شما در حال حاضر به درستی تنظیم میباشند.

خواهشمنداست در صورت وجود هرگونه مشکل و یا نیاز به راهنمایی بیشتر ، مراتب را اعلام نموده تا مورد در اسرع وقت بررسی شده و نتیجه خدمتتان اطلاع رسانی گردد.
0
reza jalili Replied
با سلام

کاربر گرامی نام سرورهای دامین شما در حال حاضر به درستی تنظیم میباشند.

خواهشمنداست در صورت وجود هرگونه مشکل و یا نیاز به راهنمایی بیشتر ، مراتب را اعلام نموده تا مورد در اسرع وقت بررسی شده و نتیجه خدمتتان اطلاع رسانی گردد.
0
reza jalili Replied

با سلام

کاربر گرامی نام سرورهای دامین شما در حال حاضر به درستی تنظیم میباشند.

خواهشمنداست در صورت وجود هرگونه مشکل و یا نیاز به راهنمایی بیشتر ، مراتب را اعلام نموده تا مورد در اسرع وقت بررسی شده و نتیجه خدمتتان اطلاع رسانی گردد.

0
reza jalili Replied

با سلام

کاربر گرامی نام سرورهای دامین شما در حال حاضر به درستی تنظیم میباشند.

خواهشمنداست در صورت وجود هرگونه مشکل و یا نیاز به راهنمایی بیشتر ، مراتب را اعلام نموده تا مورد در اسرع وقت بررسی شده و نتیجه خدمتتان اطلاع رسانی گردد.

0
esmaeil nabavi Replied
سلام. نمیتونم DNS تغییر بدم

Reply to Thread