1
برای انتقال مالکیت دامین به شخص دیگری که در ایران هاست اکانت دارند چه مواردی نیاز هست ؟
Question asked by abolfazel malekie - November 16, 2017 at 1:00 PM
Answered
برای انتقال مالکیت دامین به شخص دیگری که در ایران هاست اکانت دارند چه مواردی نیاز هست ؟

1 Reply

Reply to Thread
0
نسترن احمدی Replied
July 8 at 10:24 AM
Employee Post

با سلام و احترام

مشترک گرامی جهت انتقال سرویس از یک کاربری به کاربری دیگر در ایران هاست می بایست :

1-هر دو متقاضی در ایران هاست عضو باشند . (  http://iranhost.com/register )

2-هر دو کاربری تایید شده و مدارک شناسایی هر دو کاربری به ایران هاست ارسال شده باشد .

3-درنظر داشته باشید انتقال دامنه از یک کاربری به کاربری دیگر ایران هاست به منزله تغییر مشخصات مالک دامنه (whois) نخواهد بود و شما می توانید طبق روش های اعلام شده نسبت به تغییر مشخصات مالک دامنه به نام مالک جدید کاربری( مقصد)اقدام نمایید.

روش تغییر  whois  دامنه

4-ضروریست جهت حفظ منابع حقیقی و حقوقی کاربری مبدا و مقصد هر دو درخواست خود را به انضمام تایید امضا به شرکت ایران هاست ارائه دهند.

روش های تایید امضا 

با توجه به نوع کاربری های مبدا و مقصد میبایست درخواست ها طبق فرمت زیر ارسال گردد.

مبدا - شخصی :

جهت انتقال سرویس مذکور، کاربری مبدا درخواست خود را زیر تصویر پشت و روی کارت ملی با متن زیر ارسال نمایند :

"اینجانب ............... تقاضا دارم سرویس دامین/ دامین و میزبانی .........................  از کاربری ............................  به کاربری ....................... منتقل گرددو کلیه مسئولیت های این انتقال را می پذیرم .

نام ، امضا و تاریخ "

مبدا - شرکتی :

جهت انتقال سرویس مذکور، کاربری مبدا درخواست خود را در سربرگ شرکت با متن زیر ارسال نمایند :

"شرکت ............... تقاضا دارد سرویس دامین/ دامین و میزبانی  .........................  از کاربری ............................  به کاربری ....................... منتقل گرددوکلیه مسئولیت های این انتقال را می پذیرد .

نام امضا کننده و امضای نماینده پرتال  ، مهر شرکت، شماره نامه و تاریخ"

 لازم بذکر است در صورت عدم دسترسی به نماینده، این درخواست می بایست توسط تمامی حق امضادارندگان -مطابق با روزنامه رسمی- امضا گردیده و به همراه کارت ملی ایشان (حق امضا دارندگان) به ایران هاست ارسال گردد.

مقصد-شخصی:

همچنین کاربری مقصد ، درخواستی با متن زیر ، ذیل تصویر پشت و روی کارت ملی خود ارسال نمایند تا مراحل انتقال کامل گردد :

"اینجانب ............... سرویس دامین/ دامین و میزبانی  ......................... از کاربری ..................... در کاربری ....................... پذیرا می باشم  و کلیه مسئولیت های این سرویس ها را می پذیرم .

نام، امضا و تاریخ "

 

مقصد -شرکتی :

همچنین کاربری مقصد ، شرکت درخواستی با متن زیر، در سربرگ خود ارسال نمایند تا مراحل انتقال کامل گردد :

"شرکت .................... سرویس دامین / دامین و میزبانی .................... از کاربری ................... در کاربری ................ پذیرا می باشد وکلیه مسئولیت های این سرویس ها را می پذیرد .

نام امضا کننده و امضای نماینده پرتال  ، مهر شرکت، شماره نامه و تاریخ"

 لازم بذکر است در صورت عدم دسترسی به نماینده، این درخواست می بایست توسط تمامی حق امضادارندگان -مطابق با روزنامه رسمی- امضا گردیده و به همراه کارت ملی ایشان (حق امضا دارندگان) به ایران هاست ارسال گردد.

 

 

نحوه ارسال مدارک :

ایمیل: info@iranhost.com  (پس از رسیدن ایمیل به ایران هاست، کد پیگیری به ایمیل شما ارسال می گردد)

فکس:  021-83305داخلی 5 و پیگیری دریافت فکس: 021-83305 داخلی 1و 2

Reply to Thread