عدم تعریف رکورد mx در dns
Problem reported by mehdi haji hasani - 9/14/2017 at 5:48 PM
Resolved
با سلام.
چگونه میتوان در قسمت dns رکورد mx تعریف کرد ؟

2 Replies

Reply to Thread
0
حاج اکبری Replied
Employee Post
با سلام

مشترک گرامی از طریق کنترل پنل میزبانی می توانید اقدامات را انجام دهید.
تیکت راهنما نیز ارسال می گردد.

https://support.iranhost.com/kb/a1058/dns-.aspx
سپاس
0
اشکان نصیری Replied
Employee Post
با سلام

مشترک گرامی از طریق کنترل پنل میزبانی می توانید اقدامات را انجام دهید.
تیکت راهنما نیز ارسال می گردد.

https://support.iranhost.com/kb/a1058/dns-.aspx

Reply to Thread