1
چگونگی تبدیل سرویس میزبانی ایمیل به میزبانی وب و یا سایت ساز
Question asked by shahriar mohajer - April 14, 2017 at 1:28 PM
Answered
 لطفا توضیح دهید که چگونه میتوانم سرویس میزبانی ایمیل خریداری شده را به میزبانی وب و یا سایت ساز تبدیل نمایم ؟

1 Reply

Reply to Thread
0
حاج اکبری Replied
April 15, 2017 at 11:17 AM
Employee Post
با سلام
 
مشترک گرامی طی تیکت 3B9-207FE0A8-0787 درخواست شما بررسی و پاسخ داده خواهد شد.
 
موفق باشید

Reply to Thread