تعیین CNAME چگونه صورت می گیرد
Question asked by bardia safaei - 3/3/2017 at 12:24 AM
Answered
  • Login to your domain providers's administrative console.
  • 2. Set domain forwarding for yourdomain.com to www.yourdomain.com.
  • 3. Set CNAME for www and point it to zhs.zohosites.com

1 Reply

Reply to Thread
0
Employee Replied
Employee Post Marked As Answer
با سلام
 
مشترک گرامی با توجه به عدم درج شماره تماس در کاربری ایران هاست شما ، موارد در تیکت 30F-205A9D6B-072B خدمتتان اطلاع رسانی شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 83305 داخلی 3 تماس حاصل نمایید.
 
سپاس

Reply to Thread