1
عدم اجازه ارتباط با مدیران
Problem reported by Hady moslehi - February 8, 2017 at 12:27 PM
Resolved
سیستم شما به هیچ وجه اجازه صحبت با مدیران را نمی‌دهد و این بسیار عجیب است

1 Reply

Reply to Thread
0
نیما حسن زاده Replied
February 11, 2017 at 6:40 PM
Employee Post
با سلام
چنانچه موردی جهت انتقال به مدیریت ایران هاست را دارید،می توانید در بخش تیکتینگ، تیکتی به بخش شکایات ارسال بفرمایید.
مورد از سمت مدیریت بررسی خواهد شد.

Reply to Thread