تغییر htaccess به web.config
Question asked by morteza shahrestani - 9/10/2016 at 2:14 PM
Answered
سلام من چطوری میتوانم htaccess wordpress زا به web.config تغییر دهم؟

1 Reply

Reply to Thread
0
Employee Replied
Employee Post Marked As Answer
می توانید از این راهنما استفاده کنید
 

Reply to Thread