1
تغییر htaccess به web.config
Question asked by morteza shahrestani - September 10, 2016 at 2:14 PM
Answered
سلام من چطوری میتوانم htaccess wordpress زا به web.config تغییر دهم؟

1 Reply

Reply to Thread
0
نیما حسن زاده Replied
February 11, 2017 at 6:23 PM
Employee Post
می توانید از این راهنما استفاده کنید
 

Reply to Thread